fbpx

2 месечен почетен курс за Data Science

Учесниците на овој курс низ практични примери ќе ја добијат потребната подлога што ќе биде појдовна точка за нивна понатмошна подготовка за кариера во Data Science.

За Курсот

Еден од најчестите проблеми во Data Science како интердисциплинарно поле е нејасно дефинираната траекторија на учење за почетници. Од каде да се започне, основа на бази? Напреден Ексел? Програмирање? Статистика?

Учесниците на овој курс низ практични примери ќе ја добијат потребната подлога што ќе биде појдовна точка за нивна понатмошна подготовка за кариера во Data Science. Во период од 8 недели ќе се стекнат со сублимирано знаење во клучните аспекти на Data Science, ќе се запознаат со основните концепти и алатки, ќе научат кои вештини што веќе ги поседуват можат да ги применат за Data Science и на што треба да се посветат во процесот на усовршување. 

 

 • Supervised & Unsupervised Learning
 • Вовед вo Python
 • Визуелизација во Matplotlib
 • Вовед to NumPy
 • Просторна манипулација и филтрирање податоци во NumPy
 • Линеарна и полиномна регресија
 • Логистичка регресија
 • Невронски мрежи
 • Компјутерска визија
 • Теорија на конволуциски мрежи
 • Финален проект – Невронски мрежи

 

ЦЕНА: 13 500 денари

 

За кого е наменет овој курс?

☑️ Секој што сака да се стекне со основа за обука во Data Science

☑️ Софтверски инжинери што имаат интерес за Machine Learning

☑️ Маркетери заинтересирани за data-driven marketing

☑️ Поединци од финансиски сектор што сакаат да дознаат како се автоматизираат процеси

☑️ Аналитичари од секој сектор што сакаат да го унапредат начинот на работа

 

Дели е потребно предзнаење за да го посетуваш овој курс?

За да извлечеш максимум од овој курс, добредојдено е знаење на еден или повеќе back-end програмски јазици (идеално Python), искуство во работа со бази, солидно познавање на Excel и основни познавања во математика, статистика и калкулус.

 

Што ќе научиш на овој курс?

Основни концепти на Data Science – запознавање со Python и Numpy, разни видови на визуелизација, линеарна и логистичка регресија, преглед на невронски мрежи, разни математички и статистички операции.

 

Распоред: Часовите на online курсот Intro To Data Science ќе се одвиваат во вторник и четврток од 18:00 до 20:00 часот, а петок ќе биде резервиран за вежби кои ќе траат од 20:00 до 22:00 часот.

 

Програма:

Недела 1 и 2:

Предавање : Supervised, Unsupervised, Reinforcement Learning

Предавање и вежби : Кратко запознавање со Python програмскиот јазик
Предавање и вежби : Визуелизација на податоци и функции со MatplotLib

Предавање и вежби : Генерирање на random податоци во низи преку Numpy
Предавње и вежби : Операции помеѓу низи со Numpy

 

Недела 2 и 3:

Предавање и вежби : Просторна манипулација на податоци со Numpy
Предавање и вежби : Филтрирање на податоци во простор со Numpy

Решавање практична задача : Генерирање податоци кои следат одредени облици преку Numpy
Решавање практична задача : Визуелизација со Matplotlib

Предавање : Теоретско запознавање со линеарна и полиномна регресија
Вежби : Практична имплементација на линеарна и полиномна регресија

 

Недела 3 и 4:

Предавање : Теоретско запознавање со логистичка регресија
Вежби : Практична имплементација на логистичка регресија

Решавање практична задача : Логистичка регресија
Решавање практична задача : Линеарна регресија

Предавањa : Вовед, теорија и илустрација како работат невронските мрежи со целосно поврзувачки слоеви
Вежби : Имплементација на невронски мрежи во Keras

 

Недела 5 и 6

Предавање : Компјутерска визија, теорија и илустрација како работат конволуциските невронски мрежи
Вежби : Имплементација на конволуциски невронски мрежи во Keras

 

Недела 7 и 8:

Решавање на финален проект со невронски мрежи (Ден 1)

Решавање на финален проект со невронски мрежи (Ден 2)

 

Сите учесници ќе добијат сертификат во дигитална и печатена форма за завршен курс. 

 

Kурсеви кои би можело да те интересираат

1 месечен интензивен курс за Adobe Photoshop
Графички Дизајн
Почетно
9000 МКД

Со овој курс добивате гратис

-20+ саати материјали

1 месечен интензивен курс за Adobe Illustrator
Графички Дизајн
Почетно
9000 МКД

Со овој курс добивате гратис

-Платформа за учење

Курс за UX/UI Дизајн за графички дизајнери
UX/UI, Графички Дизајн
Почетно
36000 МКД

Со овој курс добивате гратис

-Кариерна подготовка
-60+ саати материјали
-Платформа за учење

Термини за почеток

Термин 1
2 ноември, 2020
вторник, четврток, петок
18:00 – 20:00 | петок 20:00 – 22:00 (workshops)
5

Oстави ги твоите податоци за да
ти резервираме место за оваа обука