fbpx

4 месечна Интензивна обука за Business Intelligence

Води го главниот збор онаму каде се носат одлуки базирани на податоци. Научи да „зборуваш“ со податоците и да ги откриеш најважните трендови, неоткриените потенцијали и скриените закани за бизнисот во кој работиш.

За обуката

Бизнис интелигенцијата игра клучна одлука во секој бизнис каде што се работи врз база на податоци и анализата на тие податоци дава одговори што се основа за носење на стратешки и тактички одлуки. Гледано холистички, бизнис интелигенцијата е можеби најважниот услов за долгорочниот успех на една компанија.

На оваа интензивна обука учесниците ќе научат како да менаџираат со податоци во SQL, како да креираат warehouse, како да изработуваат визуелни извештаи, да црпат податоци и да создаваат dashboard-ови во Power BI со значајни одговори преземени од податоците.

 

Опфатени теми

Data Engineering with SQL
Database Management systems
Creating supporting functions for automated manipulation of data
Advanced Querying Techniques
Performance optimization techniques
Data Warehouse Architectures
ER Model
Dimensional Model
Star and Snowflake schema
Slowly changing dimensions
Data integration concepts, processes and techniques
Integration services concepts
Overview of Power Bi Desktop
Power query in Power BI
Introduction to calculation of DAX
DAX functions & expressions
Modeling your data
Creating reports with data
Configuring Gateways, Scheduled Refresh and Dataflows
Завршен реален проект

 

ЦЕНА: 45 000 денари | Можност за плаќање на рати

 

Програма:

 

Week 1 SQL

1.1. Introduction to Database Management Systems
1.2. Working environment setup
1.3. Creating databases
1.4. Data types
1.5. Creating tables
1.6. Data manipulation
1.7. Table constraints
1.8. Basics of SQL query statements
1.9. Workshop

 

Week 2 SQL

2.1. Working with multiple tables
2.2. Foreign keys
2.3. Introducing table joins
2.3.1. Inner joins
2.3.2. Outer joins
2.3.3. Cartesian product using CROSS JOIN
2.4. Combining data
2.4.1. UNION and UNION ALL operator
2.4.2. INTERSECT operator
2.4.3. EXCEPT operator
2.5. Workshop

 

Week 3 SQL

3.1. Data grouping and computing aggregates
3.2. Subqueries
3.3. Window Functions
3.4. Window Ranking functions
3.5. Common table expressions
3.6. Multiple grouping sets
3.6.1. Grouping sets, Rollups, Cubes 3.7. Variables
3.8. Functions
3.8.1. Scalar functions
3.8.2. Table-valued functions
3.9. Workshop

 

Week 4 SQL

4.1. Views
4.2. Stored procedures
4.3. Conditions
4.3.1. If-Then-Else logic 4.4. Iterations
4.4.1. While loops
4.4.2. Cursors 4.5. Workshop

 

Week 5 SQL

5.1. Query processing
5.2. Execution plans
5.3. Indexing
5.4. Sample database usage
5.4.1. Download sample database
5.4.2. Analyze model
5.4.3. Query sample database
5.5. Workshop

 

Week 6 Data Warehouse

6.1. Data warehouse purpose
6.2. Data warehouse architectures
6.3. Data warehouse design methodologies
6.3.1. ER Model
6.3.2. Dimensional model
6.4. Star and Snowflake schema
6.5. Create BrainsterDWH database
6.6. Workshop
6.6.1. Querying multidimensional data

 

Week 7 Workshop week

7.1. SQL & Data Warehouse for Data Science
7.2. SQL & Data Warehouse for Data Science

 

Week 8 Data Warehouse

8.1. Slowly changing dimensions
8.1.1. Changing the BrainsterDWH database to support slowly changing dimensions
8.2. Data integration concepts, processes, and techniques, tools
8.3. Querying simple databases
8.3.1. WideWorldImportersDW database 8.4. Workshop
Week9 Data Warehouse
9.1. Integration services concepts
9.2. SSIS basics
9.3. Using SSIS for incremental data load on WideWorldImportersDW database 9.4. Workshop

 

Week 9 Power BI

10.1. Introduction to Power BI
10.2. Overview of Power BI Desktop
10.3. ETL with Power BI
10.4. Power query in Power BI
10.5. Introduction & calculation of DAX

 

Week 10 Power BI

11.1. DAX functions & expressions
11.2. Modeling your data
11.3. Data relationships and calculations
11.4. Advanced DAX

 

Week 11 Power BI

12.1. Creating reports with data
12.2. Data Visualizations in Power BI Desktop
12.3. Filters in Power BI Desktop
12.4. Drilling and hierarchy of visualizations
12.5. Bookmarks

 

Week 12 Power BI

13.1. Connecting to Data from PowerBI Service 13.2.
13.4. Exploring data & Introduction to the Power BI service
13.5. Publishing, Sharing & Collaborating
13.6. Using the PowerBI App

 

Week 13, 14, 15, 16
Final Projects

 

На кандидатите ќе им бидат обезбедени потребните алатки за следење на обуката како SQL Server и Power BI.

Kурсеви кои би можело да те интересираат

Термини за почеток

Термин 1
14 декември, 2020
понеделник, среда, петок
18:00 – 20:00
4 ⏰ РЕЧИСИ ПОПОЛНЕТО ⏰

Oстави ги твоите податоци за да
ти резервираме место за оваа обука