fbpx

Курс за IT продуктен менаџмент

Преку овој курс, студентите ќе ги разберат сите концепти и методологии за менаџирање на IT продукти, дали како Product owners или како Product managers на веќе постоечки продукт.

За Курсот

Преку овој курс, студентите ќе ги разберат сите концепти и методологии за менаџирање на IT продукти, дали како Product owners или како Product managers на веќе постоечки продукт. Покрај методологииите, студентите ќе стекнат знаење за развојниот и животниот циклус на еден IT продукт како и техники за креирање и лансирање на истиот на пазарот. За време на курсот под менторство на предавачот студентите стекнатите знаења ќе ги применуваат низ вежби во рамки на секој час.

Опфатени теми

 • Подготвителна програма
 • What is a software product?
 • What is Software Product Manager? 
 • Product Lifecycle
 • Product Development process 
 • Web vs Mobile app
 • Methodologies for software product development 
 • Waterfall
 • Agile
 • Lean
 • Scrum
 • Ideas & user needs
 • Users vs Customers
 • Types of requirements
 • Requirements Elicitation  
 • What is a product roadmap? 
 • Roadmapping process 
 • What is an MVP? (Minimum Viable Product) 
 • Steps to building an MVP
 • Wireframes, mockups, and prototypes 
 • Product Management Metrics and KPIs

Цена на курсот: 9 000 мкд

Kурсеви кои би можело да те интересираат

Термини за почеток

Термин 1
01.12.2020
TBD
18:00 – 20:00
3 ⏰ РЕЧИСИ ПОПОЛНЕТО ⏰

Oстави ги твоите податоци за да
ти резервираме место за оваа обука